Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Uluslararası İlişkiler: Siyaset Biliminin bir dalı olarak kabul edilir. Uluslararası sistemdeki aktörlerin ve başta devletlerin, uluslararası alanda diğer devletlerle, bölgelerle, örgütlerle, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla ilişkilerini inceler. Disiplinler arası bir disiplin olarak ele alınır. Uluslararası iktisat, uluslararası politika, uluslararası ekonomi, uluslararası tarih, uluslararası hukuk, uluslararası felsefe, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antropoloji gibi disiplinlerden yararlanır. Küreselleşme, küreselleşmenin insanlara, devletlere etkisi vb. konuları inceler.

Uluslararası İlişkiler mezunlarının iş imkanları oldukça fazla olmakla birlikte meslek tanımının tam olarak yapılamıyor olması bir dezavantaj olarak sayılabilir. Peki Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olanlar hangi meslekleri yapabilir?

Uluslararası İlişkiler Mezunları Ne İş Yapar?

1. Devlet Kurumları ve Uluslararası Kurumlar: Mezuniyet sonrası, Devlette özellikle T.C. Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, EPDK, Milli İstihbarat Teşkilatı vb. gibi devlet kurumlarında çalışabilecekleri gibi; özel sektörde de görev almaktadırlar. Mezun kişiler aynı zamanda, NATO, UN, OECD, IMF vb. gibi uluslararası örgütlerde ve organizasyonlarda görev yapmaktadırlar.

Son zamanlarda artan danışmanlık şirketlerinde de uluslararası ilişkiler mezunlarını görmekteyiz. Bunların yanında mezunlar, hem ulusal hem de uluslararası sivil toplum örgütlerinde en üst makamlara kadar yükselebilmektedir. Bu kurumlara girmek için KPSS’den ilgili alan türlerin gerekli puanları almak ve kurumların açacakları sınavlardan başarılı sonuçlar almak zorundasınız.

2. İdari Hakimlik Gibi Her İİBF’linin Olabileceği Meslek Grupları: Dış işlerinde meslek/kariyer memuru olup diplomatlığa kadar uzanan bir kariyer sahibi olabilirsiniz. Yani uluslararası ilişkiler mezunları, idari hakim ve kaymakamlık gibi meslekler yapabilir.

3. Diplomatlık: Diplomat devletin bir başka ülkede temsilcisi olup kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütür. Temsil görevini yürüttüğü ülkenin hükumeti ile kendi hükumeti arasındaki diplomatik ilişkileri düzenler.

Mezunlar diğer siyaset bilimi mezunlarının çalıştıkları alanlarda onların yaptıkları görevleri de yapabilirler.

4. Yazarlık: Gazetecilik ve TV kanallarında yorumculuk tercihler arasında olabilir.

5. Özel Sektör: Özel sektörde iş düşünürseniz, dış ticaret başta olmak üzere iş imkanları bulunmaktadır. Devlet kurumlarına geçişte uygulanan gibi sınavlar olmasa da mülakatlardan başarılı bir şekilde çıkmanız gerekiyor.

6. STK’lar: STK’larda, uluslararası örgütlerde, devlet dışı bazı kurumlarda uzmanlık ya da danışmanlık da yapmanız mümkün.

7. Akademisyenlik: Son olarak Akademisyenlik de oldukça iyi bir tercih olacaktır. Yüksek lisans ve doktora gibi programları tamamladıktan sonra öğretim üyesi olabilirsiniz.

Yabancı Dil: Ancak yabancı dil olarak İngilizceyi halletmeniz son derece önemlidir. Günümüzdeki gidişata göre İkinci önemli dilin de Rusça olacağa benziyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.