Soğuk Savaşın Nedenleri Kısaca Nelerdir?

Soğuk Savaş, güvensizlik, farklı politik sistemler ve Berlin ve Avrupa’nın yeniden inşası konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklanıyordu. Savaş tazminatı sorunu, Sovyetler Birliği ile Müttefikler arasında bir bölünmeye neden oldu.

Soğuk Savaş belli nedenlere atfedilebilirken, 1945’ten önceki liderler arasındaki gerilim, SSCB ve Batı’nın şüphelerini arttırmak için bir rol oynadı. SSCB’nin başı olarak Josef Stalin, Birleşmiş Milletlere birkaç yıl boyunca katılmayı reddetti. Ayrıca, D-Day’in ertelenmesinden de ötürü, Sovyetler Birliği’nin daha fazla can kaybına izin vermesi için bir komplo olduğuna inandı. 1943 Tahran Konferansı sırasında Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Stalin’in Doğu Avrupa ülkelerinde sahip olduğu kontrol konusunda çatıştı.

Almanya, savaştan sonra Berlin’in Doğu ve Batı arasında bölünmüş bir çekişme noktası haline geldi. 1948’e gelindiğinde, Almanya’nın ekonomisi başarısız oldu ve Batı birleşik bölge ve genişletilmiş para reformu önerdi. Sovyetler, erişimi engellediler ve sonunda Berlin Duvarı’nı kurdular.

Stalin’in eylemleri için gerekçeleri savaşın giderilmesiydi. Sovyetler Birliği, savaş sırasında 20 milyondan fazla insanı kaybetmişti ve güvenlik ve tazminatlar için kararlıydı; Müttefikler, Doğu Avrupa’nın Sovyet hakimiyetini ve Komünizmin yayılmasını kısıtlamakta ısrar ettiler. Bu faktörler Soğuk Savaş’ı yaydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.