Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Nedir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yakın ilişkili iki alan olup siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenirler. Siyaset Bilimi disiplini siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini inceler. Disiplinin incelediği konular bir yandan güç, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım gibi konuları kapsarken, öte yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurumları içermektedir. Disiplin aynı zamanda siyasal adalet, ideolojiler ile özgürlük, demokrasi, moral değerler ve eşitlik gibi siyasal fikirleri inceler.

Kamu Yönetimi disiplini bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür ve yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini (planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve değerlendirme) ve kaynak yönetimini (insan kaynakları yönetimi ve bütçe) içerir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinleri insan topluluklarının kamusal alanlarına odaklanmaları yönüyle ortak bir yöne sahiptirler. Kamu politikaları politik güçlerce yapıldığından kamu yöneticileri siyasal çevreyi gözardı edemezler. Aynı şekilde, kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için politikacılar da kamu yöneticilerini gözardı edemezler.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin Önemi Nedir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza yardımcı olan bir disiplindir. Bu disiplin, günlük yaşamda karşılaştığımız bir problemin iç yüzünü anlamamıza ve ufkumuzu genişletmemize yarayan yeni bakış açıları kazanmamıza olanak sağlar. Günümüzde Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri daha iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili yurttaşlar olmamız ve daha üretken katılımcılar haline gelmemiz için bizleri hazırlar. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini, bize herhangi bir kamu alanında profesyonel olmamız için gerekecek bilgi ve becerileri kazandırır. Bu alan teori ve pratiği birleştirdiği için siyaset ve yönetim çalışmaları hem ödüllendirici hem de heyecan vericidir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi derecesi birçok alanda kullanılabilir. Kamusal alanı içeren herhangi bir meslek, bu alanda yapılmış bir lisans derecesiyle elde edilen bilgi ve yeteneğe gereksinim duyar. Bu dereceyle mezunlar, kamu ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansüstü derecelerini izleyerek akademik dünyada da bir kariyere sahip olmak mümkündür.

Herhangi bir üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden veya Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okumuş öğrenciler için mezuniyet sonrasında yönelebilecekleri 5 temel meslek grubu vardır. Bu seçenekler ana hatlarıyla kategorilendirilmiş olup bunlar; devlet kadrolarında görev almak, özel sektörde bulunmak, siyasete atılmak, akademisyen olmak ve siyaset yorumculuğudur. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunlarının Yapacağı Mesleklere göz atalım…

Devlet Kadroları

İç İşleri bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi bakanlıklarda kaymakam, idari yargı hakimliği, kurumlarda müfettişlik ve uzmanlık ile uzman yardımcılığı, Merkez Bankasında bazı görevler vs.dir. Devlet kadrolarına girmek kolay gibi görünse de mezun sayısı çoktur. Ancak yine de çalışan için devlet kadrosuna girmek ve memur olmak kolaydır. Devlet memuru olmak için genel itibarla KPSS sınavından başarılı bir puan almak gerekmektedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları KPSS A grubu sınava girerek A grubu yani yükselebilmenin mümkün olduğu alanlarda “kariyer memurluk” yapar. Suç işlenilmediği, istifa edilmediği sürece hayat boyu garanti sunmaktadır.

Özel Sektör

İkincisi özel sektördür. Özel sektörde bir referans olması gerekmektedir ya da bireysel donanımın üst düzeyde olması gerekir.  Özel sektörde genelde performansa ve verimliliğe bağlı olarak para kazanılmaktadır. Bazı durumlarda maddi olarak ekstra doyum sağlasa da ailevi bağlar anlamında problemlere yol açabilmektedir.

Siyasete Atılmak

Üçüncü seçenek olarak Siyasete atılmak tercihi seçildiğinde ise üniversite yıllarında okurken mezun olmadan bir siyasi oluşumun gençlik teşkilatında yer alarak ilerisi için gelecek oluşturarak ve ileride MYK üyesi, milletvekili olabilirler.

Akademisyenlik

Dördüncü seçenek “akademisyenlik” ise bölümün adı içerisinde yer alan “siyaset bilimi” konusunda bilimsel gelişim için üniversitelerdeki akademik kadrolara girmek anlamına gelir. İdealist bir yapıya sahip, okumayı ve araştırmayı seven, ülkesel ve bilimsel anlamda üretken olmak isteyen kimseler için sahip olunacak ideal bir meslektir. Akademisyenlik için üniversitelerce açıklanan bazı ortalama vs. kriterlere sahip olunması gerekmektedir.

TV Yorumculuğu

Bir diğer seçenek ise bireysel donanımını göstermiş ve kendini ispatlamış kişilerin yapacağı bir iştir. TV’lerde gazete ve diğer medya kuruluşlarında yapılacak olan siyaset yorumculuğudur. Bunun için de tıpkı Akademisyen olmak için gereken okumayı, araştırmayı sevmek, ilgi çekici bir üsluba ve hitabete sahip olmak gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.