2019 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda 2019 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

 • KPSS lisans kaç sorudan oluşuyor?
  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans Sınavı için 60 Genel Kültür ve 60 Genel Yetenek sorusu olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır
 • KPSS lisans sınav süresi kaç dakikadır?
  Bu 120 soru için ise 130 dakika yani 2 saat 10 dakika gibi bir süre sizlere verilecek.
 • KPSS lisans soru dağılımı nasıldır?
  30 Matematik-Geometri sorusu
  30 Türkçe sorusu
  28 Tarih sorusu
  18 Coğrafya sorusu
  8 Vatandaşlık sorusu
  6 güncel konu sorusu çıkmaktadır.

2019 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı

2019 yılında gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı için ders konuları ve soru dağılımı hakkında yıllara göre çıkmış soru yüzdelerini görebilirsiniz. obilgi.net olarak sınavlarda başarılar dileriz.

2019 KPSS Lisans Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOPLAM 28 28 28 28 28 26 28
Temel Kavramlar
Sayılar 1 2 2 3 3 3 3
Bölme-Bölünebilme Kuralları 1 1
Asal Çarpanlara Ayırma EBOB-EKOK 1 1
Birinci Dereceden Denklemler
Rasyonel Sayılar 2 1 2 2 2 1
Eşitsizlik 2 2 2 2 2 2 1
Mutlak Değer 1 1 1 1 1 1 1
Üslü Sayılar 1 2 1 2 2 1 1
Köklü Sayılar 1 2 1 2 2 1 1
Çarpanlara Ayırma 1 1 1 1 2 4
Oran – Orantı 2 1 2 2 1 1
Problemler 8 9 6 6 4 5 5
Kümeler 1 1 1 1
Fonskiyon İşlem Modüler Aritmetik 1 1 1 2 3 2 2
Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık 1 1 1 1 1 1 2
Tablo ve Grafikler 4 3 4 3 2 2 1
Sayısal Mantık 5 2 4 2 5

2019 KPSS Lisans Geometri Konuları ve Soru Dağılımı

KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOPLAM 4 3 3 3 3 4 3
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 1 1 1 1
Çokgenler ve Dörtgenler 2 1 2 1 1 1
Çember ve Daire 1 1 1 1
Analitik Geometri 1 1 1 1 1
Katı Cisimler

2019 KPSS Lisans Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOPLAM 30 29 26 26 26 26 26
Sözcükte Anlam 3 1 2 2 2 2 1
Cümlede Anlam 3 4 3 2 2 2 2
Paragrafta Anlam 13 14 15 14 14 14 17
Ses Bilgisi 1 1 1 1
Yapı Bilgisi 1 1 1 2 1
Sözcük Türleri 4 4 1 2 1 2 2
Cümle Bilgisi 2 2 1 2 2 1
Yazım Kuralları 1 1 1 2 1 1 1
Noktalama İşaretleri 1 1 1 1 1
Anlatım Bozuklukları 3 2 1 1 1
Sözel Mantık 3 4 4 4 4

2019 KPSS Lisans Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOPLAM 31 30 27 27 27 27 27
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 2 1 1 1 1 1 1
Türk-İslam Tarihi 2 2 2 2 2 2 2
Osmanlı Tarihi 2 3 3 4 5 4 5
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri 3 3 5 6 4 5 3
Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti 3 2 2 2 1 2 1
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 1 2 4 2 3 3 4
Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi 5 2 1 2 2 2 3
Cumhuriyet Dönemi 11 9 5 3 5 4 3
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2 6 1 1 1 2
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 3 5 3 3 3

2019 KPSS Lisans Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı

KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOPLAM 18 18 16 18 18 18 18
Türkiye’nin Coğrafi Konumu 1 1 1 2 2
Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri 2 1 4 5 4 5 3
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü 1 1 1 1 2 1
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 3 4 3 3 3 3 3
Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık 3 3 2 2 2 1 1
Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi 2 3 3 2 3 3 4
Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret 2 3 3 3 3 3 3
Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası 5 2 1 1 1

2019 KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımı

KONULAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOPLAM 6 9 9 9 9 9 9
Hukukun Temel Kavramları 3 3 3 2 2 2 1
Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri 1 1 1
Temel Hak ve Hürriyetler 1 1 2
Yasama 1 1 2 1 1 1 2
Yürütme 1 3 2 3
Yargı 2 2 1
İdare Hukuku 2 3 3 3 2 1

KPSS Lisans Hakkında Bilgiler

 • KPSS lisans sınavı kaç dakika sürüyor?
  Sınav süresi toplamda 130 dakika yani 2 saat 10 dakikadır.
 • KPSS lisans sınavı başvuru ücreti ne kadar?
  Sınav ücretleri genel olarak 60-70 TL civarı olmaktadır.
 • KPSS lisans kaç bölümden oluşuyor?
  Sınav genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
 • KPSS lisans kaç sorudan oluşuyor?
  60 genel kültür, 60 genel yetenek sorusu vardır.
 • KPSS lisans yılda kaç kere yapılır?
  KPSS lisans sınavı her yıl sadece 1 kere yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.