Işık Hızı Nedir? Nasıl Ölçülür?

Işık Hızı Nedir? Işık hızı, ışığın boşlukta kaydettiği hıza denir. Işık, boşlukta yaklaşık saniyede 300 bin kilometre (299.792.458 metre) hıza ulaşır. Işığın vakumda ki hızı ise fizik hesaplamalarında sabit olarak alınır. Bu sabit evrenseldir ve “c” sembolü ile gösterilir.

Işık Hızının İlk Ölçümü

Işık hızının ölçüm tarihinde, ışık hızının sınırlı olduğunu ilk kez Antik Yunan filozofu olan Empedokles iddia etmiştir. Empedokles, ışık hızının bir noktadan başka bir noktaya vardığını ve buna göre de belli bir hıza sahip olduğunu söylemiştir. Empedokles’in ışık hızına ilişkin öne sürdüğü iddiayı Biruni’de benimsemiş ve ışığın sesten daha büyük hıza sahip olduğunu iddiaya eklemiştir.

Işık hızının ölçümünde Galileo ilk denemeleri yapmış ancak başarılı olamamıştır. Işık hızının ilk sayısal ölçümü 1676 yılında Danimarkalı Ole Romer tarafından yapılmıştır. Ole Romer, ışık hızını Jüpiter’in uydusu olan İo’yu gözlemleyerek ölçmüştür. Ölçüm sonucunda Ole Romer, ışık hızının saniyede 220 bin kilometre olduğunu hesaplamıştır. Ancak yapılan hesaplama %26’lık hata payına sahiptir.

20.yy’ın ikinci yarısından itibaren yapılan şık hızı hesaplamaları önceki ölçümlere göre gerçeğe daha yakın ölçümler olmuştur. Louis Essen, 1950 yılında yaptığı ölçümde ışık hızının saniyede 299.792,5 ±1 metre hıza ulaştığını söylemiştir. 1975 yılında gerçekleştirilen 15. Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı sırasında ışık hızı 299.792.458 metre/saniye olarak kabul edilmiştir.

Bir Işık Yılı Nedir?

Işık yılı, bir güneş yılında ışığın boşlukta kaç kilometre katettiğini gösterir. Işık yılı genellikle astronomik ölçümlerde uzaklığı belirlemek için kullanılır. Bir ışık yılı yaklaşık 10 trilyon ( 9,4607× 1012 ) kilometreye eşittir. Astronomide sıklıkla kullanılan parsek yaklaşık 3,26 ışık yılına eşittir.

Güneş sistemine en yakın yıldız Proxima Centauria Güneş’e 4,22 ışık yılı uzaklıktadır. Günümüz teknolojisi ile bu yıldıza ulaşmak ortalama 19 bin yıl sürmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.