Çevre Muhasebesi Nedir?

Çevre muhasebesi, işletme kararlarının çevre üzerinde sahip olacağı maliyetleri hesaplamak için geleneksel muhasebe ve finans ilkelerini kullanma pratiğidir. Örneğin, bir üretim tesisini kapatmayı ve işlevi yabancı bir şirkete dışarıdan temin etmeyi seçmeden önce, bir işletme, kararın kısa ve uzun vadeli etkilerini belirlemek için çevresel muhasebeyi kullanır; örneğin, tesisin bölgesindeki işsizlik. Çevre muhasebesi genellikle kurumsal sosyal sorumluluğun bir bileşeni olarak öne çıkmaktadır.

Yöntemler

İşletmeler, çevre muhasebesini uygulamak için üç genel kabul görmüş metodu kullanır: finansal muhasebe, yönetim muhasebesi ve milli gelir muhasebesi. Finansal muhasebe, yatırımcılara, borç verenlere, yönetim organlarına ve kamuya ait diğer üyelere sunum yapmak için mali tabloların hazırlanması gibi ifadelerin hazırlanması sürecidir. Bu durumda, çevresel muhasebe tahminleri finansal muhasebe raporlarının bir parçası olarak sunulur.

Yönetim muhasebesi sadece iç karar verme için kullanılır. Bu kapasitede, bölüm başkanları, çevre yönetimini, üst yönetim tarafından kullanılan, satın alma çevresi gibi kritik öneme sahip kararlar almak için kullanılan verileri toplamak için kullanır. Alternatif olarak, çevre muhasebesi devlet kurumları tarafından ülkenin gayri safi yurtiçi hasılatını ve iş kararlarının ülkenin ekonomik refahını nasıl etkilediğini hesaplamak için kullanılır.

Gerekçe

Çevresel maliyetler, ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından “müşterilere mal ve hizmet sağladıkları için yapılan maliyetlerin çok farklı türleri” olarak tanımlanmaktadır. Bunun bir örneği, artık üretim malzemeleridir. Bir işletmenin “daha ​​yeşil” bir şekilde faaliyet göstermesine izin vermenin yanı sıra, çevre muhasebesi yönetimi de parasal fayda sağlar. Örneğin, bir çevre muhasebesi raporu, bir işletmenin büyük miktarda fazla miktarda malzemeyi sürekli olarak attığını gösteriyorsa, bir şirket daha az malzeme satın almak için bu bilgiyi kullanabilir. Bu, işletmenin çevreye dağıttığı atıkları en aza indirmesine izin verirken, aynı zamanda fazla alım yapmamakla birlikte para tasarrufu da sağlar.

Uygulama

Çevre muhasebesi, her büyüklükteki işletmeler tarafından uygulanabilir. İster küresel bir şirket ister küçük bir işletme tarafından yönetiliyor olsun, başarı için öğelerin yer alması gerekiyor. Firmanın üst yönetim ekibi bu uygulamaları desteklemelidir. Bu liderler, çevre muhasebesi uygulamalarının faydalarını çalışan nüfusuna iletirken olumlu bir ton oluşturulmasında etkilidir. Üst yönetim ekibi, süreci yönetmek için çapraz fonksiyonlu ekipler geliştirerek en iyi şekilde sunulacaktır. Finans, satış, üretim ve satın alma dahil olmak üzere tüm iş kollarında çalışanlardan oluşan bu ekipler, tüm çevre muhasebe politikalarının ve prosedürlerinin iletilmesini ve takip edilmesini sağlar.

1 Yorum

  1. Muhasebe mesleğinde olan birisi olarak ülkemizde maalesef bu durum pek geçerli değil. Tek bir kişi tüm alanlarda çalışıp işverene hizmet edecek. Daha az maaş verme politikası da cabası.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.