Sosyoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde, çeşitli yayın kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Sosyologlar bazı kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının ilgili birimlerinde, araştırma şirketlerinde ve yayın kuruluşlarında çalışabilmektedirler Felsefe ve psikoloji alanında da yeterli eğitimi gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde orta dereceli okullarda Felsefe Grubu Öğretmeni olarak da görev yapabilirler.

Gruplandırmak gerekirse, Sosyoloji bölüm mezunları genel olarak üç iş dalına sahip olabilir.

  1. Sosyoloji lisans bölümünü tamamlayıp çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyolog/sosyal araştırmacı olarak,
  2. Pedagojik formasyon eğitimi sonrasında felsefe grubu öğretmeni ya da rehber öğretmen olarak,
  3. Yüksek lisans/doktora eğitimi alarak akademisyen/araştırmacı olarak.

Şimdilerde bunların yanına bir de aile danışmanlığı eğitimi alarak aile danışmanı görevini yerine getirme fırsatları da doğmaya başladı.

Sosyoloji bölümü gelişen bir bilim dalı ve gün geçtikçe talebin arttığı bir bölümdür. Bu bölümün amacı, metodolojik ve çeşitli alanlarda araştırma yapabilecek mezunlar kazandırmasıdır.Sosyoloji bölümünün araştırmaları arasında toplumsal hareketler ve göç araştırmaları yer alır. Mezunlar basın ve medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde, düşünce kuruluşlarında, sanayi ve ticaret işletmelerinde, yerel yönetimlerde, şirketlerin araştırma-geliştirme, halkla ilişkiler ve insan kaynakları bölümlerinde çalışabilirler.

Sosyoloji Bölümü

“Sosyoloji” bugün Türkiye’de gittikçe önem kazanan Avrupa, Amerika’dakine yakın bir biçimde değer verilen ve ciddi çalışmaları ile ülkemizde ve dünyada çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken önemli Sosyologların yetişmesiyle her geçen gün ülkemizde de gelişmekte ve ilerlemektedir.

Türkiye’de son yıllarda yaşanan Siyasal değişim ve dönüşümler Toplum mefhumunda da bazı değişmelere neden olmuş ve Toplumu önemseyen, gözeten ve öne çıkaran bir paradigma gelişmiştir.

Sosyoloji bölümü okumayı, zihninin sınırlarını zorlamayı seven araştırmaya öğrenmeye hevesli kişilere göre bir bölümdür. Bu özellikleri bulundurmayan kişiler için pek çekilesi bir bölüm değildir:)

Sosyoloji Bölümü kimlere göre bir bölümdür? Nasıl özellikler gerektirir? Sosyologlar, eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını, herhangi bir işsizlik durumunda halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki araştırma çalışmalarına yönlendirebilirler. Ayrıca insan kaynakları faaliyetleri ile de ilgilenirler.

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.