Soğuk Savaş Ne Kadar Sürdü?

Soğuk Savaş toplam 45 yıl sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki açık savaştan kısa süren bu düşmanlık dönemi, Amerikan Tarihinin Ulusal Müzesi’ne göre 1946’dan 1991’e kadar sürdü.

Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Orta Doğu’dan ayrılma ve Almanya’nın özgür bir devlet olmasını sağlama gibi yükümlülükleri kabul etmeyi reddetmesiyle başladı. Sovyetler Birliği de nükleer silah aldığında, iki süper güç kendilerini istikrarsız bir şekilde dengelemiş bir konumda buldular. Hiçbiri, diğerinin o silahları kullanacağı korkusuyla açık bir şekilde hareket etmeye istekli değildi. Soğuk Savaş, çok sayıda küçük savaş ve çatışma yarattı ve sadece 1991’de Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle sona erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.