Soğuk Savaş Dönemi Kısa Özeti

Soğuk Savaş, bir tarafta ABD ve müttefikleri ile Sovyetler Birliği ve müttefikleri arasındaki askeri ve siyasi gerginliğin arttığı bir dönemdi. Her iki süper güç de, küçük ülkelerin askeri ihanetlerini ve vekil savaşlarını ideolojilerini yaymak da dahil olmak üzere birbirlerine karşı çeşitli mücadelelerde bulundular.  

Soğuk Savaş, II. Dünya Savaşı’nın ardından başladı. Müttefikler Almanya’yı her iki taraftan da saldırıya uğrattıkça, Sovyetler Birliği de Almanya’nın büyük bir kısmı dahil olmak üzere önemli miktarda toprak aldı. Savaştan sonra, Sovyetler bu yakalanan ülkelerde hükümetler kurdular, onları kendi içine emdiler ya da Varşova Paktı’nda güçlü diplomatik ilişkiler kurdular. Müttefikler, Batı cephesindeki ülkeleri kurtardılar ve bu ülkelerin birçoğu, Sovyetlere karşı durmak için Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne katıldılar.

1950’lerden 1980’lere kadar silahlı çatışmaların çoğu, süper güçler arasındaki mücadelenin zemininde meydana geldi. Birçok durumda, Sovyetler Birliği yerel isyancıları kendi hükümetlerini devirip devirmek için kapitalist sistemleri Komünist ideolojiyle değiştirdi. Birleşik Devletler bu çabalara karşı çıkmış, çoğu zaman yerel yönetimlere kapsamlı askeri yardım veya bazı durumlarda doğrudan askeri müdahaleye direnmiştir. Özellikle Kore ve Vietnam’daki savaşlar doğrudan Soğuk Savaş’a bağlıydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.