Sağlık Yönetimi Bölümü Tanıtımı (Hakkında Bilgi, Mezunları Ne İş Yapar?)

Sağlık Yönetimi Lisans Programının amaçları, sağlık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörün temel ilke ve değerlerine bağlı, süreçlerine hakim, yönetimsel uygulamalar konusunda bilgili, hasta/müşteri ilişkileri ve etkin iletişim konularında yetişmiş insan kaynağı sağlamaktır. Dünyada ve eş zamanlı olarak Türkiye’de sağlık sektörünün hızlı gelişimi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Söz konusu alana ilgi duyan, eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere, talep ettikleri eğitim ihtiyacı sunularak istihdam olanağının sağlanması amaçlanmaktadır.

Sağlık Yöneticilerinin Görevleri

Sağlık yöneticileri, hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir.

  • Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır.
  • Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar.
  • Günlük yiyecek tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışarıdan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlar.
  • Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar.
  • İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar, genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirler.
  • Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır. Sivil Savunma Uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütür.
  • Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir.
  • Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir.
  • Hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapar.

Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

Mezunları Ne İş Yapar?

Eski zihniyete göre Sağlık Yönetimi=Hastane Müdürü’ydü. Ama aslında öyle değil. Sağlık Yönetimi’nin birçok kolu var. Çünkü 4 yıllık lisans bölümü ve işletme bölümünden farkı çok fazla yok. İşletme öğrencilerinin gördüğü bütün dersleri görüyoruz ve bunların sağlığı harmanlanmış halini olarak işliyoruz.

Hastane içerisinde hasta kabul dışında birçok alanda aktif olabilirsiniz insan kaynakları, pazarlama, lojistik, proje ve iş geliştirme, müşteri hizmetleri vb. hatta sadece hastane odaklı değil sigorta şirketlerinde, pharma firmalarında bile faaliyet gösterebilirsiniz. Tabi ki de bu sizin kendinizi geliştirmenize da bağlı.

 

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.