2019 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Nedir?
2014 – 2016 – 2018 gibi çift yıllarda ÖSYM tarafından yapılan, devlette sözleşmeli olarak çalışma imkanı elde edebileceğiniz türde bir merkezi sınav sistemidir.

KPSS Önlisans’a Kimler Girebilir?
Herhangi bir bölümün en az 2 yıllık mezunu olan her aday sınava girme hakkına sahiptir.


2019 KPSS Konuları ve Soru Dağılımı

Genel bir açıklamadan sonra ikinci bölümde tam olarak KPSS Önlisans-Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları tablosunı inceleyebilirsiniz..


KPSS 2019 Genel Yetenek Konu ve Soru Dağılımı

 • 30 adet Türkçe sorusu,
 • 30 adet Matematik-Geometri

sorusu olmak üzere toplamda 60 soru sorulmaktadır. Konu dağılımları ise şu şekildedir;


2019 KPSS Önlisans Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

► Sözcük Bilgisi: 3 soru
► Dil Bilgisi: 6 soru
► Anlatım Bozuklukları: 3 soru
► Okuduğunu Anlama: 15 soru
► Yazım-Noktalama: 2 soru


2019 KPSS Önlisans Matematik Konu Dağılımı

★ Sayılarla İşlem Yapma: 6 soru
★ Matematiksel İlişkilerden Yararlanma: 6 soru
★ Problem Çözme: 12 soru
★ Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma: 3 soru
★ Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama: 3 soru


2019 KPSS Genel Kültür Konuları ve Soru Dağılımı

 • 27 soru Tarih,
 • 18 soru Coğrafya,
 • 9 soru Vatandaşlık,
 • 6 soru Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular
  olmak üzere toplam 60 soru sorulmaktadır.

Konu dağılımları ise şu şekildedir;


2019 KPSS Önlisans Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

▬ Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri: 3 soru
▬ Osmanlı Devleti: 9 soru
▬ Atatürk İlke ve İnkılapları: 12 soru
▬ Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi: 3 soru


2019 KPSS Önlisans Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı

Türkiye’nin Fiziki Özellikleri: 7 soru
→ Türkiye’nin Beşeri Özellikleri: 3 soru
→ Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri: 8 soru


2019 KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımı

✫ Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku: 3 soru
✫ Anayasa: 4 soru
✫ İdare: 2 soru
✫ Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konular: 6 soru

ÖSYM KPSS Önlisans ve Orta Öğretim (Lise) Konuları Listesi

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı yani kısa ismi ile KPSS sınavı için 60 Genel Kültür ve 60 Genel Yetenek olmak üzere toplam 120 soru karşınıza çıkacak. Bu 120 soru için ise 130 dakika yani 2 saat 10 dakika zaman verilecek.

Genel Yetenek Testi içerisinde;
30 Türkçe ve 30 Matematik-Geometri sorusu sorulacak.

Genel Kültür Testi içerisinde;
27 Tarih, 18 Coğrafya9 Yurttaşlık-Vatandaşlık Bilgisi ve 9 Güncel Konular sorusu sorulacak.

Yukarıda gördüğünüz derslerin konu dağılımları ise aşağıda gördüğünüz gibidir.

2018 KPSS Önlisans-Ortaöğretim Türkçe Konuları 

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Noktalama İşaretleri
 • Yapı Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Bilgisi
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık ve Akıl Yürütme

2018 KPSS Önlisans-Ortaöğretim Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOB-EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Eşitsizlik
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • İşlem ve Modüler Aritmetik
 • Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
 • Sayısal Mantık

2018 KPSS Önlisans-Ortaöğretim Geometri Konuları

 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 • Üçgende Alan ve Benzerlik
 • Çokgenler ve Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

2018 KPSS Önlisans-Ortaöğretim Tarih Konuları

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti
 • İlk Müslüman Türk Devletleri
 • Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
 • Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri
 • Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri
 • Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
 • I. ve II. Balkan Savaşları
 • I. Dünya Savaşı
 • Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Atatürk İlke ve İnkılapları
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2018 KPSS Önlisans-Ortaöğretim Coğrafya Konuları

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus, Yerleşme ve Göç
 • Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

2018 KPSS Önlisans-Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Genel Esaslar
 • Temel Haklar
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • Anayasal Gelişmeler
 • İdare Hukuku
 • Uluslararası Örgütler
 • Güncel Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.