ÇEKO Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

ÇEKO Nedir?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 100 yıldır faaliyet gösteren bir disiplindir. İlk kez 1912 yılında ABD’de çalışma hayatıyla ilgili bir komisyonun adı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de 1933 yılında Hitler Almanyası’ndan kaçan bilim adamlarının etkisiyle İstanbul Üniversitesi’nde “Sosyal Siyaset” kürsüsü olarak kurulmuştur. 1960’lı yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde “Sosyal Politika” olarak yürütülmüştür. Bölüm 1982 yılında YÖK yasası ile “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” adını almıştır.

Bölümün amacı çalışma hayatı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak, çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümlerine yönelik politikalar üretmek için yetiştirilmiş entelektüel uzmanların yetiştirilmesidir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programında işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır. Üniversitelerin bu programında hukuk, ekonomi, maliye, işletmecilik ve yönetim bilimlerine ilişkin dersler ile birlikte matematik, sosyal düşünceler, sosyal politika, çalışma ekonomisi, sendikacılık, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, gelir ve servet dağılımı, ücretler, kooperatifçilik, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, insan kaynakları gibi dersler okutulur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; bu meslekte çalışma alanları geniştir. Kamu kuruluşlarında; Devlet Planlama Teşkilatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde; Türkiye İş Kurumunda, SSK, Bağ-Kur, TC Emekli Sandığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarında, Uzman ve Ateşe olarak, diğer bakanlıkların sosyal ilişkiler bölümlerinde, işçi ve işveren kuruluşlarında, özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinde yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme mezunlarının çalışabilecekleri diğer dallarda da iş bulma olanaklarına sahiptirler.

Ancak temelde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında kendi alanlarında çalışabilirler. Kamudaysa temel alanı İnsan Kaynaklarıdır. Danışma şirketleri, bankalar v.b. birçok alan ve departmanda çalışabilirler.

Çeko Mezunu Hangi Meslekleri Yapabilir?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programını bitirenler “Çalışma Ekonomisti” ünvanı ile iş piyasası sosyal sigorta iş mevzuatı toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak öneriler geliştirirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör işletmelerinin çalışma işçi-işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynarlar. Diğer yandan işletmelerin İnsan Kaynakları birimlerinde yönetici olarak çalışabilirler. Bu alanda öğrenim görenler DPT’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır.

ÇEKO’da Hangi Dersler Var?

Üniversitelerin bu programında hukuk, ekonomi, maliye, işletmecilik ve yönetim bilimlerine ilişkin derslerle matematik, sosyal düşünceler ve sosyal politika tarihi, sosyal politika, çalışma ekonomisi, sendikacılık, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, gelir ve servet dağılımı, ücretler, kentleşme ve konut politikası, Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı, kooperatifcilik, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi istatistik gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler Nelerdir?

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin ekonomi ve sosyolojiye karşı ilgili, üstün akademik yeteneğe ve ikna gücüne sahip ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler beklenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.